วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ขุนแผน รุ่น1 พิมพ์แขนอ่อน หลวงพ่อตัด ปวโร วัดชายนา ปี2547 ยันต์นะกำเนิด จารเพิ่มพิเศษ

ขุนแผนรุ่นแรกพิมพ์แขนอ่อน พระพุทธวิริยากร ( หลวงพ่อตัด ปวโร ) วัดชายนา ปี2547 บล็อกเดียวกันกับพิมพ์ขุนแผนแขนตรง ปี 2546 แต่แก้บล็อกให้มือที่พาดเข่า เฉียงออกด้านข้าง พิมพ์นี้กดพิมพ์ช่วงต้นปี 2547 มีเนื้อดินเนื้อเดียว แต่ต่างกันที่ ( จารมือ )ยันต์ด้านหลังองค์พระแยกเป็นยันต์ต่างๆ เช่น ยันต์ปลายศ๊ล ยันต์นะหน้าทอง ยันต์นะปัดตลอด ยันต์นะปัฐมัง ฯลฯ ซึ่งบางยันต์นั้น ก็ไม่ได้มีการจดบันทึกจำนวนการสร้างเอาว่ามีกี่องค์แต่รวมแล้ว ขุนแผนรุ่นแรกพิมพ์แขนอ่อนนั้น จัดสร้างไว้ทั้งสิ้น ๔,๕๐๐ องค์ แบ่งเป็น ยันต์ต่างๆ
- หลังยันต์ปลายศ๊ล มีประมาณ 3500 องค์
- หลังยันต์นะหน้าทอง มีประมาณ 50 องค์
- หลังยันต์นะกระโฟลกทองคำ มีประมาณ 30 องค์
- หลังยันต์นะปัฐมัง(กำเนิด) มีประมาณ 200 องค์
- หลังยันต์นะฤชา มีประมาณ 35 องค์
- หลังยันต์จารพระครูสารธรรมนิเทศ มีประมาณ 30 องค์
สำหรับพระขุนแผนพิมพ์แขนอ่อนองค์นี้ หลังยันต์นะกำเนิด พิเศษมีจารเพิ้มรอบยันต์นะกำเนิด
F007
B007
ขุนแผน รุ่น1 พิมพ์แขนอ่อน หลวงพ่อตัด ปวโร วัดชายนา ปี2547 ยันต์นะกำเนิด จารเพิ่มพิเศษ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น