วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ขุนแผน รุ่น1 พิมพ์แขนอ่อน หลวงพ่อตัด ปวโร วัดชายนา ปี2547 ยันต์นะหน้าทอง

ขุนแผนรุ่นแรกพิมพ์แขนอ่อน พระพุทธวิริยากร ( หลวงพ่อตัด ปวโร ) วัดชายนา ปี2547 บล็อกเดียวกันกับพิมพ์ขุนแผนแขนตรง ปี 2546 แต่แก้บล็อกให้มือที่พาดเข่า เฉียงออกด้านข้าง พิมพ์นี้กดพิมพ์ช่วงต้นปี 2547 มีเนื้อดินเนื้อเดียว แต่ต่างกันที่ ( จารมือ )ยันต์ด้านหลังองค์พระแยกเป็นยันต์ต่างๆ เช่น ยันต์ปลายศ๊ล ยันต์นะหน้าทอง ยันต์นะปัดตลอด ยันต์นะปัฐมัง ฯลฯ ซึ่งบางยันต์นั้น ก็ไม่ได้มีการจดบันทึกจำนวนการสร้างเอาว่ามีกี่องค์แต่รวมแล้ว ขุนแผนรุ่นแรกพิมพ์แขนอ่อนนั้น จัดสร้างไว้ทั้งสิ้น ๔,๕๐๐ องค์ แบ่งเป็น ยันต์ต่างๆ - หลังยันต์ปลายศ๊ล มีประมาณ 3500 องค์ - หลังยันต์นะหน้าทอง มีประมาณ 50 องค์ - หลังยันต์นะกระโฟลกทองคำ มีประมาณ 30 องค์ - หลังยันต์นะปัฐมัง(กำเนิด) มีประมาณ 200 องค์ - หลังยันต์นะฤชา มีประมาณ 35 องค์ - หลังยันต์จารพระครูสารธรรมนิเทศ มีประมาณ 30 องค์ สำหรับพระขุนแผนพิมพ์แขนอ่อนองค์นี้ ชุบรักปิดทองเดิมๆจากวัด หลังยันต์พิเศษนะหน้าทอง ข้อมูลจาก http://www.web-pra.com/Shop/trustnow941747_525357750840056_1050815684_n941439_525357767506721_730430133_n
ขุนแผน รุ่น1 พิมพ์แขนอ่อน หลวงพ่อตัด ปวโร วัดชายนา ปี2547 ยันต์นะหน้าทอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น